EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

KÖZÖS FARSANG A NAPKÖZIBEN AZ ÓVODÁSOKKAL
Február 14-én délután farsangi mulatságot rendeztünk a napköziben, leendő elsős tanítványaink részére, a Líceum épületében. Tizenkét nagycsoportos óvodás és hozzátartozója tisztelt meg bennünket jelenlétével. A vendégek köszöntése után rövid ismertető hangzott el a farsangról, amelyet a második évfolyam ünnepi műsora követett. Majd a jelenlevők összeállítást tekinthettek meg a farsangi hagyományokról, népszokásokról.
Az óvodások érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori sajátosságaira építve, változatos tevékenységeket biztosítottunk. A kézműves foglalkozások három helyszínen zajlottak. Az óvodások kiszebábot, farsangi szemüveget, álarcot készíthettek, amelyben örömmel, aktívan vettek részt, élvezték az alkalmazott technikákat. Esztétikus, kreatív remekművek születtek. Munkájukban segítették őket az ott lévő pedagógusok és iskolánk tanulói.
A gyerekek szórakoztatására négy alsó tagozatos tanuló még jelmezbe is öltözött. Az arcfestés is nagy sikernek örvendett, szebbnél szebb alkotások készültek.
A munkák befejezése után kezdetét vette a táncmulatság, melyet iskolánk néptáncosai nyitottak meg. A délután zárásaként a rendezvény résztvevőit farsangi fánkkal és almalével vendégeltük meg. Az együtt töltött időt derűs, vidám légkör jellemezte. Az óvodásokkal szervezett közös program mindenki megelégedésére, nagyon jó hangulatban zárult.
Köszönjük mindazok munkáját, akik az előkészületben és a lebonyolításban részt vettek.

Szervező pedagógusok: Fodor Györgyné és Nagy Antalné

image image image image image image image image image image image image image
image
image
image
image