EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

NYÍLT NAP
A zenetanulás iránt érdeklődő gyerekek hangszerválasztásának megkönnyítése érdekében idén is nyílt napot tartottunk, amikor a gyerekek és szüleik egyaránt betekinthettek délutáni óráinkra, és megismerkedhettek a művészeti képzés kínálatával és a hangszerekkel. Iskolánk zene-, képző- és táncművészeti képzéseire az általános iskolai korosztályból várjuk a jelentkezőket. Csoportos foglalkozásainkra – szolfézs előképző, grafika, néptánc - történő jelentkezés esetén külön meghallgatást, felvételit nem tartunk. A zenei írás-olvasás elsajátításának és a zenei készségek fejlesztésének kezdeti színtere a zenei előképző foglalkozás, melyet az általános iskola 1-2. osztályába járó diákok 1 évig tanulnak. A tantárgy oktatása csoportos óra keretében történik hetente 2 x 45 percben, melynek elvégzése után kezdhetik meg a gyermekek hangszeres tanulmányaikat. A hangszeres oktatás minden esetben egyéni foglalkozást jelent, mely hetente 2 x 30 perces óra keretében történik. A hangszertanulás sajátosságaiból fakadóan érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni a tanulást. A legfontosabb szempont a hangszerválasztásnál, hogy a gyermek mit szeretne, mi érdekli. Szaktanáraink a jelentkező gyermek hallását, ritmuskészségét és a választott hangszerhez kapcsolódó adottságait vizsgálják és értékelik. Iskolánk hangszerállománya – a zongora kivételével – ingyenesen kölcsönözhető. A kezdő tanulók számára kisméretű hangszereket – gitár, trombita, hegedű – biztosítunk. A tanulási szándékot – a meghirdetett időpontban – május hónapban kérjük a „Jelentkezési lap” kitöltésével jelezni, melyet a kedves szülők a titkárságon vehetnek át. Azon érdeklődők számára, akik tavasszal még nem tudják biztosan eldönteni, hogy szeretnének-e foglalkozásainkon részt venni, szeptember elején pótbeiratkozást tartunk. Célunk, hogy az iskolánk egy sajátos „második otthonná” váljon, mely sokféle élményt biztosít a tanítási órán és azon kívül egyaránt. „A zene és hangszerjáték komoly, napi rendszerességű művelése fejleszti a koncentrációt, memóriát, koordinációt, szociális érzéket, szellemi fegyelmezettséget és így segíti a többi tantárgy tanulását.”

image
image
image
image
image