EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

„ARRA VALÓK A JÓK, HOGY EGYETÉRTSENEK…”
Emlékezetes, értékeket felsorakoztató, gazdag tartalommal bíró iskolai emlékezésen vehetett részt minden Mórás pedagógus és tanuló 2019. március 14-én. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségnek a következő címet adtuk: „Arra valók a jók, hogy egyetértsenek…” Hirdetve, hogy méltón emlékezni mindig fontos. Meghatározó, hogy évről évre, minden tanulónak megtanítsuk az ünnepek jelentőségét. Ebben központi szerepköre van az iskoláknak és az ott tanító pedagógusoknak. Jól ismerjük a következő gondolatot: A történelem az élet tanítómestere, amely példákkal tanít. Tudjuk, hogy vannak követendő történelmi példák és vannak okulásra ítélt események. Az idei év ünnepi műsora a kávéházi ifjakat, a rendületlen hazafiakat és a hős vitézeket idézte meg. Egyediségét a következő hármasság adta: átélhettük az európai népek közel azonos időben történő megmozdulását a szabadságért, függetlenségért. Majd együtt kísérhettük nyomon a márciusi ifjak és nők szerepkörét a magyar forradalomban. S végül láthattuk a magyar szabadságharc hős katonáit egy megható történeten keresztül. Ami fontos lehet számunkra – az a mórás értékek együttes jelenléte. A tehetséges-lelkes tanítványok, profi zene-művésztanárok és a tantestület együttműködése, segítőkészsége. Kiemelkedő számunkra, hogy a 7.b osztály minden tanulója - Balogh Nikolett Zsuzsanna, Durkó Petra Eszter, Fehér Zoltán Dénes, Görög Ferenc, Gyérmán Sándor, Horváth Bátor, Horváth Dávid János, Kiss Dávid, Kompár Enikő, Lakatos Alen, Mező Ádám, Papp Judit, Pálóczi Sándor, Percze Márton, Rácz Zsolt, Szilágyi Kinga, Szőke Annamária, Tahóczki Nikolett, Tóth Eszter, Zájer Anna - együttesen vállalta a fellépést. A műsorban közreműködött Kovács Hanna 8. a osztályos tanuló, Pogácsás Boldizsár 7.a osztályos tanuló és Gyérmán Valéria munkatárs. A fiúkórus tagjaként kapott szerepet: Balogh Viktor, Gyuró Dániel Imre, Mező Ádám és Nagy Patrik. A zenei ágazat tanárai közül szívet megdobogtató dallamokkal lépett színpadra: Molnár-Helmeczi Bernadett – furulya; Nagy Csaba – hegedű. Szilvási Zsolt kollégát pedig egy új szerepkörben, mesélőként ismerhettük meg. Külön köszönet Görögh Imréné, Fáczán Gabriella, Incze Mihály, Kéki Imre és Zováth Anikó áldozatos-segítő munkájáért. A végére hagytam a legfontosabb személyt, aki nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Az ötletek kivitelezője, a színpadtechnika megvalósítója, a hang-, kép-, fényjáték koordinálója: Nagy Antal kolléga. Köszönöm ezt a csodálatos harmóniát, együttmunkálkodást.

image
image
image
image
image