EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

NÉPZENEI KURZUS
Szerencsére mindig vannak olyan lelkes fiatalok, akik ápolják őseink hagyományait, s nem hagyják elveszni a szellemi értékeket, így nem apad el a népzene tiszta forrása. Ezt a folyamatot segíti a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium egy olyan több részből álló sorozattal, amelyet támogat a Csoóri Sándor Alap egy nyertes pályázat révén. A kurzussorozat célja a népzenét tanuló diákok pályaorientációjának elősegítése, és a hangszeres technikai tudás és zenei elméleti ismeret megalapozása. A növendékeknek tartott foglalkozások mellett, az őket kísérő pedagógusok számára is szerveztek szakmódszertani előadásokat, szakmai fórumokat, ezekkel is segítve a további munkájukat. A március 22-re megszervezett Gyimesről szóló néprajzi előadáson és a Gyimes hangszeres zenéje című kurzuselemen Balogh Viktor és Szakál Boglárka tanulóink vettek rész, Kőmíves Edit tanáruk szakmai irányításával.

image
image
image
image
image