EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

HON- ÉS NÉPISMERET ÓRÁK A MÓRÁBAN
A hon- és népismeret óra újabb és újabb izgalmakat rejt az 5.a osztályos tanulók számára. A tanmenet összeállításakor a legfontosabb szempontom volt, hogy a gyerekeknek - a tanórákon - élményközpontú oktatásban legyen részük. A tényanyagon túl gyakorlati foglalkozás keretében ismerkedtek már meg városunk történelmével, értékeivel. Gyurmából bagolyfejes botvéget formáztak, verset írtak a hazáról és a városunkról, Hajdúdorogról. Sőt elkészítették saját családjuk családfáját is. A következő ilyen interaktív megmozdulás volt a kukoricafosztás, mint őszi társasmunka. Mint minden kalákás munka befejezésekor, de néha közben is, táncoltak, áldomást ittak. Noha mi áldomást nem ittunk, mégis ilyen áldásos munka folyt a Móra általános iskola 5. a osztályában. Miért volt fontos a kukoricafosztás/morzsolás? A tanulók közösséget alkottak, segítséget nyújtottak egymásnak, sőt a közösségi tudatot is erősítették. A kukoricamorzsolás menetét Szilágyi János, a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület tagja mutatta be. A Mészáros Károly Városi Könyvtár izgalmas – Görög Demeter munkásságáról szóló –helytörténeti vetélkedőre invitálta az általános iskolák 5-6. évfolyamos tanulóit. Az 5.a osztályból két három fős csoport vállalta a megmérettetést. Tanultak, tanultak és tanultak….. A szülők segítségére is számíthattak. Vállalták a felkészítő foglalkozásokat is, amelyeket a játékos tanulás és a jó hangulat jellemzett. A kiadott forrás alapján megismerték Görög Demeter életútját, tevékenységi köreit, utóéletét. Örömömre szolgál, hogy a diákok Hajdúdorog történetéről és neves szülöttjéről is alapos tudást szereztek. Újabb varázslatos perceket jelentett a tanulók számára a Márton-napozás, amelynek keretében megismerkedtek Szent Márton életével, munkásságával és legendás püspökké avatásával. Ki-ki a saját fantáziájára hagyatkozva megfestette Márton püspököt Zováth Anikó tanárnő irányításával. A mozgalmas tanóra során Mislovics Andrea tanárnő nemcsak tudással, hanem Márton-napi finomsággal is megörvendeztette az ifjúságot. A gazdasszony mindennapi teendői között ismerhették meg a tanulók a tejfeldolgozás munkafolyamatait. Hogyan készül a vaj, a túró, a sajt? Mit jelent a savó? Ezekre a kérdésekre kaptak választ Gulyásné Ilike bemutatója során, sőt kipróbálhatták a köpülés menetét, és megkóstolhatták a házilag készített, kézműves sajtokat. A lakás textíliáinak csoportosítása nem bizonyult egyszerű folyamatnak a diákok körében. Azonban annál nagyobb élményt nyújtott a hímzés kipróbálása. A mindenki számára elkészített kötényre tűvel vitték fel a diákok a fonalat, kialakítva így a saját monogramjukat. A lapos- és keresztöltések kidolgozottságát felügyelte Simai Sándorné, a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület tagja. András-naphoz igen sok babona és népszokás kapcsolódik, és ezek nagy része szerelmi jóslás. Póti Julianna, a Móra iskola munkatársának közreműködésével gombócot főztünk, elrejtve benne férfi és női neveket. Így tudhatta meg mindenki a sors által neki rendelt későbbi férjének, feleségének a nevét. A karácsonyi ünnepkör szinte minden elemével megismerkedtek a gyerekek. Advent kapcsán a tanulók elkészítették a saját adventi koszorúikat, Szilágyiné Marika néni, a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület tagjának szakmai irányításával. Átélhették a kóringyálás, a csillagozás, a betlehemezés és a kecskemaszkos alakoskodás szokását (Szereplők: Miska Béla, Orosz László és Szilágyi János). Megismerték a karácsonyi asztal jelentőségét és misztériumát. Katona Mátyásné jóvoltából a mézeskalácsosság sem maradt el. Vízkereszt ünnepéhez közel (január 7-én), Dalanics Zoltán parókus úr mesélt a gyerekeknek Jézus megkereszteléséről és első csodatételéről, a víz- és a házszentelés szokásáról. Parókus úr megszentelte a vizet, amelynek a diákok különös hatást tulajdonítottak, és mindenki vitt haza belőle. Milyen volt az egykori iskola? Megismerkedtünk vele. Palatáblára írtunk és családi fényképeket gyűjtöttünk. A szülők lelkes segítő munkája itt is megmutatkozott. A tanulók az általuk hozott fényképekről ismertetőt is készítettek. Február 4-én Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére emlékeztünk. A Hajdúdorogi Görögkatolikus Székegyházban tartottuk ekkor a tanórát. Dalanics Zoltán parókus úr elmondta a gyertyaszentelés jelentőségét. A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. Gyertyát gyújtottunk a tanítványokkal, persze mindenki kapott egy szál szentelt gyertyát is. A következő tanórai blokkot a farsangi időszak megismerése jelentette. A farsangi szokások megismerésén túl az 5.a osztály maszkot és farsangi fánkot készített. A finom fánkot Póti Julianna sütötte ki és ajándékozta diákjainknak. Két tanórán is az „egykori népi konyhában” jártunk és megfigyeltük, hogy ott a kerámiaedények vannak a legnagyobb számban. Mi ki is próbáltuk ezek elkészítését, az agyaggal való bánásmódot, a korongozást és a díszítést. Mindenki elkészítette Elekné Betti irányításával a saját edényét. Az elmúlt tanórán pedig arra kerestük a választ, hogy melyik ék mulattatja a gyerekeket? A megfejtés nem maradt el: a játék. Rendszereztük a játékokat, megismerkedtünk a fiús és lányos népi játékokkal. Március 25-én saját kezűleg is készítünk népi játékokat, sőt eszközös ügyességi játékokat is kipróbálhatnak az 5.a osztály tanulói a Petrovics házaspár vezetésével. Ugye mennyi érdekességet rejt múltunk ágas-bogas fája? Milyen izgalmas minden eleme? - és hol van még a tanév vége?...
Mislovics Andrea
néprajz szakos tanár

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image
image
image
image
image