EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

Letölthető iskolai dokumentumok
 • Intézményi elvárásrendszer (Pdf)
 • A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata (Pdf)
 • Térítési díjak, kedvezmények (Pdf)
 • Díjkedvezmény iránti kérelem (Pdf)
 • Díjkedvezmények (Pdf)
 • Díjmentesség iránti kérelem (Pdf)


 • Szülői nyilatkozat dokumentumok
 • Hit -és erkölcstan nyilatkozat (Pdf)
 • Szülői felügyeleti jog gyakorlásásról nyilatkozat (Pdf)
 • Életvitelszerű ott lakásról nyilatkozat (Pdf)


 • Közzétételi
 • Munkaterv 2018-2019 (Pdf)
 • HÁZIREND (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI PROGRAM (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE(Pdf)
 • SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Pdf)
 • AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE (Pdf)
 • BEIRATKOZÁS IDEJE, ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK SZÁMA (Pdf)
 • ISKOLAI FELVÉTEL SZABÁLYAI (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS (Pdf)
 • 2017. ÉVI ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE (Pdf)
 • A TANÓRÁKON KÍVÜL EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Pdf)
 • HÁZI FELADATOK ÉS ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI (Pdf)
 • ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, TANULÓK LÉTSZÁMA (Pdf)
 • NEVELŐ, OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Pdf)
 • PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Pdf)
 • TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK (Pdf)
 • TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK (Pdf)
 • TOVÁBBI FELVÉTELI KÉRELMEK (Pdf)
 • CSOPORTOK ÉS TANULÓI LÉTSZÁMOK A MŰVÉSZETI ÁGAZATON (Pdf)
 • ÉVFOLYAMOK SZÁMA MŰVÉSZETI ÁGOZATON (Pdf)
 • MEGYEI VERSENYEREDMÉNYEK (Pdf)
 • NEVELŐ, OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE(1) (Pdf)
 • RENDEZVÉNYEK, HAGYOMÁNYOK (Pdf)
 • SZEREPVÁLLALÁS A HELYI KULTURÁLIS ÉLETBEN (Pdf)
 • VERSENYEREDMÉNYEK (Pdf)

 • Minimum követelmények
 • 1. osztály minimum követelmények (Pdf)
 • 2. osztály minimum követelmények (Pdf)
 • 3. osztály minimum követelmények (Pdf)
 • 4. osztály minimum követelmények (Pdf)
 • Tantárgyankénti minimum követelmények 5-8. évfolyamon (Pdf)
 • image
  image
  image
  image